Privacy

Diane Focust, gevestigd aan Pauwstraat 18, 3281 RN in Numansdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Conctactgegevens

Diane Focust

Schuringsedijk 1A

3281KM Numansdorp

Tel: 654317099

www.dianefocust.nl

 

Diane den Tuinder is de Functionaris Gegevensbescherming van Diane Focust. Zij is te bereiken via diane@dianefocust.nl

 

Persoonsgegevens die Diane Focust verwerkt

Diane Focust verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Diane Focust verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Diane Focust verwerkt:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Locatiegegevens

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Diane Focust verwerkt

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Diane Focust kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Diane Focust raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Diane Focust zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Diane op via diane@dianefocust.nl, dan verwijdert Diane deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Diane Focust persoonsgegevens verwerkt

Diane Focust verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

U kunnen bellen of kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

U informeren over wijzigingen in de diensten

Diane Focust verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals de gegevens die Diane Focust nodig heeft voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Diane Focust neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diane Focust) tussen zit.

 

Hoe lang Diane Focust persoonsgegevens bewaart

Diane Focust bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Diane Focust hanteert de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de hierboven genoemde Persoons- en adresgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Diane Focust verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Diane Focust sluit Diane Focust een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diane Focust blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookie of vergelijkbare technieken die Diane Focust gebruikt

Diane Focust gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Diane Focust gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Diane Focust hiermee de website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diane Focust en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Diane Focust een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Diane Focust van u heeft in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar diane@dianefocust.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Diane Focust u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Diane Focust reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Diane Focust wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Diane Focust persoonsgegevens beveiligt

Diane Focust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Diane Focust op via diane@dianefocust.nl.

 

Juli 2019